2012

 
 

LINGCORP’s first seminar Flersprogede arbejdspladser i Danmark – vinkler og resultater (“Multilingual workplaces in Denmark – perspectives and results”) was held at Roskilde University, November 2 2012. It initiated the network Sprog og internationale arbejdspladser (SIA; Languages and International Workplaces)